Các ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Ngành Quan hệ quốc tế: 460;

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 200;

- Ngành Kinh tế quốc tế: 260;

- Ngành Luật quốc tế: 200;

- Ngành Truyền thông quốc tế: 460;

- Ngành Kinh doanh quốc tế: 260;

- Ngành châu Á - Thái Bình Dương học: 160;

- Ngành Luật thương mại quốc tế: 100.

Học viện Ngoại giao dự kiến xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2023 theo 4 phương thức sau:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT (dự kiến 3% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành). 

- Xét tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT (dự kiến 70% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành). 

- Xét tuyển sớm dựa trên kết quả phỏng vấn (dự kiến 2% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành). 

- Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (dự kiến 25% tổng chỉ tiêu của mỗi ngành).