Phương án tuyển sinh đại học năm 2023 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cập nhật 2-3-2023)

Năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) xét tuyển với tổng 2.400 chỉ tiêu (Bằng năm 2022)
Phương thức xét tuyển:
➖ Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (70%)
➖ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ) - 15%
➖ Xét tuyển kết hợp (15%)

Điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022 tất cả phương thức các em có thể tham khảo thêm tại đây: 

https://drive.google.com/file/d/1GFkLZRE1sagsMzDAWph5anrT72Zcnhkq/view 

Tài liệu cùng chủ đề