Tính tiểm xét tốt nghiệp

MÔN HỌCĐIỂM SỐ
Môn Toán
Môn Văn
Môn Ngoại Ngữ (Tiếng anh)
Môn Vật lí (hoặc Lịch sử)
Môn Hóa học (hoặc Địa lí)
Môn Sinh học (hoặc GDCD)
Điểm trung bình cả năm lớp 12
Điểm khuyến khích
Điểm ưu tiên (Nếu có)
Đối tượng học sinh
Điểm xét tốt nghiệp 0.00

Công thức tính điểm

Ngoài ra, thí sinh có thể tự tính điểm tốt nghiệp THPT của mình theo phương thức thủ công
bằng công thức dưới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trong đó:
- Tổng điểm 4 bài thi bao gồm: Toán + Văn + Anh + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp;
- Điểm trung bình cả năm lớp 12: Được tính bằng công thức (ĐTB kỳ 1 + ĐTB kỳ 2x2)/3;
- Điểm ưu tiên gồm: Điểm ưu tiên đối tượng, ưu tiên khu vực. Tìm hiểu thêm TẠI ĐÂY.
- Điểm khuyến khích là điểm dành cho những thí sinh tham gia các cuộc thi
của Bộ Giáo dục tổ chức (phân theo diện tốt nghiệp) và đạt được thành tích nổi bật.Trong đó:
- Tổng điểm 3 bài thi: Toán + Văn + Điểm trung bình của bài thi tổ hợp;
- Các giá trị khác tương tự với công thức dành cho học sinh hệ Giáo dục THPT.

(Theo Bộ giáo dục và Đào tạo)